Referat generalfosamling 2011

 

Referat fra generalforsamlingen den 29.1 2011

  1. Valg af dirigent.Carsten Berg blev valgt. Indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  2. Valg af stemmetællere. Charlotte og Annette valgt som stemmetællere.
  3. Årsberetning v. Niels Christensen. Beretningen blev taget til efterretning
  4. Årsregnskab v. Kim Kristensen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  5. Ændringer af vedtægter:

§ 1.B – ændret!

§ 6.A – ændret!

§ 6.C – ændret!

§ 6.H – ændret!

§ 10.C – ændret!

§ 12. B – ændret!

Det vil sige alle vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamlingen.

6.Valg til bestyrelsen:

Emanuela og Annette Johnsen ønsker at modtage genvalg for perioden 2011-2013. Der var ikke andre kandidater. Begge blev valgt.

På valg i 2012 er: Mie Olsen, Charlotte Akselsen og Dorthe Henriksen.

Valg af suppleanter:

Caroline modtager genvalg. Niels opstiller. Allan opstiller. Alle tre blev valgt.

Valg af revisorer:

Bjarne Nielsen og Erik Jensen modtager begge genvalg. Valgt!

7.Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

8.Evt. Her overbragte Caroline på bestyrelsens vegne en TAK til de afgående medlemmer – Niels, Kim og Annette, som alle fik en erkendtlighed.

Niels rettede en tak til alle for samarbejdet gennem mange år. Det har været en spændende periode og Niels fortsætter som supl. for at opleve det kommende multiHUS.

Annette, sagde tak for 10 gode år med et vist vemod, men når ikke man har børn mere som benytter klubben, så retter man sin opmærksomhed mod andre ting.

Kim sagde også tak for gode år, og tilbød assistance i opstarten for den nye kasserer.

 

Ref. Annette Kaae

 

Bestyrelsen har efterfølgende kontinueret sig

 

Formand : Dorthe Gliese Henriksen

Kasserer 1 : Anette Johnsen

Kasserer 2 : Mie Olsen

Referant : Charlotte Axelsen

 

Første møde mandag 21.02.2011. kl. 18.30.

Skriv en kommentar

Endnu ingen kommentarer.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s