Klubbens åbningsdag d. 7. sep. 2015

Klubben åbner for alle mellem 3. Klasse og 18 år

Mandag d. 7. september kl. 14.00 – 21.00 

Vi glæder os meget til at se nye som gamle ansigter igen, efter en dejlig lang sommerferie.

Klubbens åbnings tider er:

Mandage: 14.00 – 19.00

Tirsdag/Onsdage: 14.00 – 21.00

Klubben har lukket i skolernes ferier

Klubben har et årligt kontingent på: 200,-kr. pr. barn.

Sæsonen løber fra september 2015 til og med juni 2016.

Indmeldelsesseddel fås i klubben.

Der vil være en egenbetaling på arrangementer i eller udenfor klubben i løbet af sæsonen.

Opslag om dette i god tid, vil findes på hjemmesiden, FB, i klubben & på skolen.

 

Åbent hus 3. klasse, 2. sep. 2015

Klubben holder åbent hus kun for 3. klasser og forældrene.

Så kom op og besøg klubben og se hvad den byder på,

onsdag d. 2. september i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00

Klubben er vært med kaffe/the samt kage.

Vi glæder os til at se DIG.

 

Indmeldelse-seddel 2015/16

Mangler du et sted at mødes med dine venner, så har vi et tilbud til dig: nemlig FRITIDS-OG UNGDOMSKLUBBEN ”STJERNEN” på 1. Sal i HUSET ved hallen, Bildsøvej 74 C1. Det er for dig som går i 3. Klasse og op til man er 18 år

Vi åbner mandag d. 07.09.15 kl. 14, så kan du mødes med dine venner, høre musik, spille spil, være kreativ, drikke te m.m.

Klub Stjernens åbningstider : Mandag fra 14.00-19.00. Tirsdage og onsdage fra kl. 14-21.

Klubben er lukket i skolernes ferier og på helligdage. Sæsonen slutter sidst i juni 2016.

Der er altid voksne i klubben, som gerne vil snakke, lytte, deltage i aktiviteter, men som også vil tage ansvar. Alle voksne får ikke løn, men gør det fordi de har tid og lyst.

KLUBBEN ER EN MOPPE- OG TYVERI- SAMT RYGE- OG ALKOHOL-FRI ZONE.

Der er få, men enkle regler i klubben. Alle skal kunne være i klubben – både børn og voksne. Du skal lytte efter hvad de voksne siger.

Klubben er IKKE et pasningstilbud, men et fristed. Når du færdes udenfor klubben, er det på eget ansvar og dine forældre skal være indforstået med det.

Der er 2 gratis prøvegange i klubben, derefter koster et kontingent 200. kr. for en sæson, uanset indmeldelses-tidspunkt

Der arrangerede aktiviteter i og udenfor klubben. Aktiviteten kan evt. være bowling, svømmehal, diskoteksaften, DVD aftener, spisning.  Følg venligst med på hjemmesiden, Facebook samt opslag, da alt ikke er fastlagt endnu.

Noget der ligger fast, er vores Julebanko det er i år d. 16.12.15 kl. 17.00.  

Vi har en lille bod, hvor vi sælger slik, mad og sodavand til rimelige priser.

DER ER GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 30.1.2016 KL. 17.00

For at klubben kan bestå, er vi afhængige af, at forældre eller andet familiemedlem over 18 år vil være behjælpelig som frivillig i klubben mindst 2 eftermiddage eller aftener i løbet af sæsonen pr. barn man har tilmeldt.

Nedenstående indmeldelsesblanket skal udfyldes med navn, adresse, tlf. nr. og fødselsdato. Dine forældre eller andet familiemedlem over 18 år, skal skrive mdr. på de kan tage vagt samt tage stilling til, om du må køre med i de voksnes biler og være med på fotos på klubbens hjemmeside samt på Facebook. 

INDMELDELSE I KLUBBEN.

Navn:____________________________________________

Adr.: ____________________________________________

By: ______________________________________________

Fødselsdag ______________________________________

Mors/eller fars navn_____________________________________________

Mors/eller fars mail.adr.__________________________________________

Tlf. hvor din familie kan træffes _____________________

Dit eget mobil.nr. _________________________________

Egen mail.adr. ____________________________________

Hvilke mdr. kan dine forældre/andet familiemedlem over 18 år tage vagt. ______________________________

Tlf.nr. på andet familiemedlem. ____________________

Vedr. befordring i private biler:

Jeg giver hermed min tilladelse til, at mit barn må befordres (som færdselsloven påskriver) i private køretøjer.                                                                    Hvis JA, underskrift: _____________________________ Hvis NEJ – sæt kryds her ___________________________

Vedr. fotos på hjemmesiden og Facebook.

Fotos af mit barn på tur eller fra aktiviteter må ligges på klubbens hjemmeside og/ eller på Facebook.          Hvis JA, underskrift: ________________________________

Hvis NEJ – sæt kryds her __________________________

Har barnet nogen form for sygdom, klubben skal ha en viden om.

Hvis ja hvilke____________________________________